ร้าน ก๋วยเตี๋ยวฮิมตาง อำเภอหางดง เชียงใหม่
ร้านก๋วยเตี๋ยว

ร้าน ก๋วยเตี๋ยวฮิมตาง อำเภอหางดง เชียงใหม่

Tel: 093-1522718
เวลาเปิด-ปิด : เปิดทุกวัน 10.00-18.00
Google Map: คลิ๊ก
ร้าน ก๋วยเตี๋ยวฮิมตาง ไม่มีที่อยู่ ( จุดสังเกตุ ) ก่อนถึงโรงเรียนบ้านวังศรี 20 เมตร ถ.เส้น4032 ต.สบแม่ข่า

ร้าน อาหารตามสั่งป้าบัวจีน อำเภอหางดง เชียงใหม่
ร้านอาหารตามสั่ง

ร้าน อาหารตามสั่งป้าบัวจีน อำเภอหางดง เชียงใหม่

Tel: 091-1380875
เวลาเปิด-ปิด : เปิดทุกวัน 09.30-17.00
Google Map: คลิ๊ก
ร้าน อาหารตามสั่งป้าบัวจีน ไม่มีที่อยู่ ( จุดสังเกตุ ) ก่อนถึงโรงเรียนบ้านวังศรี 50 เมตร ต.สบแม่ข่า

ร้าน ก๋วยเตี๋ยวลุงคำ อำเภอหางดง เชียงใหม่
ร้านก๋วยเตี๋ยว

ร้าน ก๋วยเตี๋ยวลุงคำ อำเภอหางดง เชียงใหม่

Tel: 084-6106491
เวลาเปิด-ปิด : เปิดทุกวัน 09.00-17.00
Google Map: คลิ๊ก
ร้าน ก๋วยเตี๋ยวลุงคำ ไม่มีที่อยู่ ( จุดสังเกตุ ) ติดกับโรงเรียนบ้านวังศรี ต.สบแม่ข่า