ร้าน ก๋วยจั๊บพ่อประเสริฐ อำเภอปราณบุรี ประจวบคิรีขันธ์
ร้านก๋วยจั๊บ

ร้าน ก๋วยจั๊บพ่อประเสริฐ อำเภอปราณบุรี ประจวบคิรีขันธ์

Tel: 094-9782324
เวลาเปิด-ปิด : เปิดทุกวัน 09.00-16.00
Google Map: คลิ๊ก
ร้าน ก๋วยจั๊บพ่อประเสริฐ 251 หมู่ 2 ถ. รพช.ปราณบุรี ต.ปราณบุรี