ร้าน เย็นตาโฟต้มยำ อำเภอเมือง เชียงราย
ร้านก๋วยเตี๋ยว

ร้าน เย็นตาโฟต้มยำ อำเภอเมือง เชียงราย

Tel: 080-1425085
เวลาเปิด-ปิด : เปิดทุกวัน 17.00-23.00
Google Map: คลิ๊ก
ร้าน เย็นตาโฟต้มยำ 27/9 ถ.ศรีเวียง ต.รอบเวียง (ติดกับร้านธนพิริยะ สาขาศรีทรายมูล)

ร้าน ก๋วยเตี๋ยวรสเด็ด อำเภอเมือง เชียงราย
ร้านก๋วยเตี๋ยว

ร้าน ก๋วยเตี๋ยวรสเด็ด อำเภอเมือง เชียงราย

Tel: 080-1425084
เวลาเปิด-ปิด : เปิดทุกวัน 07.00-22.00
Google Map: คลิ๊ก
ร้าน ก๋วยเตี๋ยวรสเด็ด ไม่มีที่อยู่ ( จุดสังเกตุ ) ทางคู่ขนานถนนพหลโยธิน ต.รอบเวียง ติดกับปั๊ม PT ศรีทรายมูล

ร้าน ก๋วยเตี๋ยวเรือลูกสาว อำเภอเมือง เชียงราย
ร้านก๋วยเตี๋ยว

ร้าน ก๋วยเตี๋ยวเรือลูกสาว อำเภอเมือง เชียงราย

Tel: 080-1425083
เวลาเปิด-ปิด : เปิดทุกวัน 09.00-17.00
Google Map: คลิ๊ก
ร้าน ก๋วยเตี๋ยวเรือลูกสาว 55/1 ถ.สันคอกช้าง ต.รอบเวียง 

ร้าน ก๋วยเตี๋ยวกลางโต้ง อำเภอเวียงชัย เชียงราย
ร้านก๋วยเตี๋ยว

ร้าน ก๋วยเตี๋ยวกลางโต้ง อำเภอเวียงชัย เชียงราย

Tel: 080-1425082
เวลาเปิด-ปิด : เปิดทุกวัน 07.00-16.00
Google Map: คลิ๊ก
ร้าน ก๋วยเตี๋ยวกลางโต้ง ไม่มีที่อยู่ ( จุดสังเกตุ ) ทางไปโรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร

ร้าน ก๋วยเตี๋ยวหมู อำเภอเวียงชัย เชียงราย
ร้านก๋วยเตี๋ยว

ร้าน ก๋วยเตี๋ยวหมู อำเภอเวียงชัย เชียงราย

Tel: 080-1425081
เวลาเปิด-ปิด : เปิดทุกวัน 08.00-18.00
Google Map: คลิ๊ก
ร้าน ก๋วยเตี๋ยวหมู 1173 ต.เวียงชัย (ตรงข้ามวัดราษฎร์ชุมพล)

ร้าน ก๋วยเตี๋ยวเรือ 10 บาท อำเภอเมือง เชียงราย
ร้านก๋วยเตี๋ยว

ร้าน ก๋วยเตี๋ยวเรือ 10 บาท อำเภอเมือง เชียงราย

Tel: 080-1425080
เวลาเปิด-ปิด : เปิดทุกวัน 07.00-15.00
Google Map: คลิ๊ก
ร้าน ก๋วยเตี๋ยวเรือ 10 บาท 220/3 ถ.หนองเหียสันโค้ง ซ.5 ต.รอบเวียง

ร้าน ก๋วยเตี๋ยวเป็ดพะโล้เจ้มดเจ้าเก่า อำเภอเมือง เชียงราย
ร้านก๋วยเตี๋ยว

ร้าน ก๋วยเตี๋ยวเป็ดพะโล้เจ้มดเจ้าเก่า อำเภอเมือง เชียงราย

Tel: 080-1425079
เวลาเปิด-ปิด : เปิดทุกวัน 09.00-15.00
Google Map: คลิ๊ก
ร้าน ก๋วยเตี๋ยวเป็ดพะโล้เจ้มดเจ้าเก่า 183 ถ.ราชโยธา ต.รอบเวียง 

ร้าน ก๋วยเตี๋ยวโกเด้ง อำเภอเมือง เชียงราย
ร้านก๋วยเตี๋ยว

ร้าน ก๋วยเตี๋ยวโกเด้ง อำเภอเมือง เชียงราย

Tel: 080-1425078
เวลาเปิด-ปิด : เปิดทุกวัน 16.30-23.00
Google Map: คลิ๊ก
ร้าน ก๋วยเตี๋ยวโกเด้ง ไม่มีที่อยู่ ( จุดสังเกตุ ) ตรงสะพานลอยปากซอยทางเข้าตลาดนิ่มซี่เส็ง ต.เวียง