ร้าน ก๋วยจั๊บพี่ไล ก๋วยเตี๋ยว อำเภอท่าศาลา นครศรีธรรมราช
ร้านก๋วยเตี๋ยว

ร้าน ก๋วยจั๊บพี่ไล ก๋วยเตี๋ยว อำเภอท่าศาลา นครศรีธรรมราช

Tel: 080-8920265

เวลาเปิด-ปิด : 10.30 -19.30 ไม่มีวันหยุด
Google Map: คลิ๊ก
ร้านก๋วยจั๊บพี่ไล ถนนท่าศาลา-นบพิตำ ตำบล ท่าศาลา อำเภอท่าศาลา นครศรีธรรมราช 80160

ร้าน ก๋วยเตี๋ยวเรือจุ๊กกรู้ อำเภอเมือง นครศรีธรรมราช
ร้านก๋วยเตี๋ยว

ร้าน ก๋วยเตี๋ยวเรือจุ๊กกรู้ อำเภอเมือง นครศรีธรรมราช

Tel: 089-8171770

เวลาเปิด-ปิด : 9.00-16.00 ไม่มีวันหยุด
Google Map: คลิ๊ก
ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือจุ๊กกรู้ ตำบล โพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 80000

ร้าน ก๋วยเตี๋ยวเรือท่านขุน อำเภอเมือง  นครศรีธรรมราช
ร้านก๋วยเตี๋ยว

ร้าน ก๋วยเตี๋ยวเรือท่านขุน อำเภอเมือง นครศรีธรรมราช

Tel: 086-0738751
เวลาเปิด-ปิด : เปิดทุกวัน 09.00-19.00
Google Map: คลิ๊ก
ร้าน ก๋วยเตี๋ยวเรือท่านขุน 84/4 ถ.พัฒนาการคูขวาง ตำบล ในเมือง

ร้าน ก๋วยเตี๋ยวหมูมะนาวอาหารตามสั่ง อำเภอเมือง  นครศรีธรรมราช
ร้านก๋วยเตี๋ยว / อาหารตามสั่ง

ร้าน ก๋วยเตี๋ยวหมูมะนาวอาหารตามสั่ง อำเภอเมือง นครศรีธรรมราช

Tel: 065-3488185
เวลาเปิด-ปิด : หยุดทุกวันที่ 16 09.00-17.00
Google Map: คลิ๊ก
ร้าน ก๋วยเตี๋ยวหมูมะนาวอาหารตามสั่ง ไม่มีที่อยู่ ( จุดสังเกต ) หน้าร้านเหล้าแสงจัน ติดหมู่บ้าน ศุภาลัย ต.มะม่วงสองต้น

ร้าน ราดหน้ายอดผักเมืองทอง อำเภอเมือง  นครศรีธรรมราช
ร้านอาหารตามสั่ง

ร้าน ราดหน้ายอดผักเมืองทอง อำเภอเมือง นครศรีธรรมราช

Tel: 081-5376210
เวลาเปิด-ปิด : เปิดทุกวัน 09.00-22.00
Google Map: คลิ๊ก
ร้าน ราดหน้ายอดผักเมืองทอง 22 หมู่บ้านเมืองทอง ต.ในเมือง

ร้าน บังใส อำเภอเมือง  นครศรีธรรมราช
ร้านอาหารตามสั่ง

ร้าน บังใส อำเภอเมือง นครศรีธรรมราช

Tel: 099-0185806
เวลาเปิด-ปิด : เปิดวันจันทร์ – วันเสาร์ หยุดวันอาทิตย์ 07.00-21.00
Google Map: คลิ๊ก
ร้าน บังใส 1042/100 ถ.พัฒนาการคูขวาง ต.คลัง

ร้าน ก๋วยเตี๋ยวเรือนายเอ อำเภอเมือง  นครศรีธรรมราช
ร้านก๋วยเตี๋ยว / อาหารตามสั่ง

ร้าน ก๋วยเตี๋ยวเรือนายเอ อำเภอเมือง นครศรีธรรมราช

Tel: 084-4471429
เวลาเปิด-ปิด : เปิดทุกวัน 09.00-17.00
Google Map: คลิ๊ก
ร้าน ก๋วยเตี๋ยวเรือนายเอ 175/13-14 หมู่ 4 ถ.ปากนคร ต.ท่าวัง 

ร้าน เน้นเส้น อำเภอเมือง  นครศรีธรรมราช
ร้านก๋วยเตี๋ยว / อาหารตามสั่ง

ร้าน เน้นเส้น อำเภอเมือง นครศรีธรรมราช

Tel: 099-4422423
เวลาเปิด-ปิด : เปิดวันจันทร์ – วันเสาร์ หยุดวันอาทิตย์ 09.00-19.00
Google Map: คลิ๊ก
ร้าน เน้นเส้น 35/1 ถ.ปากนคร ต.ท่าวัง 

ร้าน ก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟเส้นปลา อำเภอเมือง  นครศรีธรรมราช
ร้านก๋วยเตี๋ยว

ร้าน ก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟเส้นปลา อำเภอเมือง นครศรีธรรมราช

Tel: 075-347114
เวลาเปิด-ปิด : เปิดวันจันทร์ – วันเสาร์ หยุดวันอาทิตย์ 09.00-16.00
Google Map: คลิ๊ก
ร้าน ก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟเส้นปลา 29/38 ถ.พัฒนาการคูขวาง ต.ท่าวัง

ร้าน โกแอ๊ดเย็นตาโฟสูตรตรัง อำเภอเมือง  นครศรีธรรมราช
ร้านก๋วยเตี๋ยว / อาหารตามสั่ง

ร้าน โกแอ๊ดเย็นตาโฟสูตรตรัง อำเภอเมือง นครศรีธรรมราช

Tel: 089-0146545
เวลาเปิด-ปิด : เปิดวันจันทร์ – วันเสาร์ หยุดวันอาทิตย์ 07.00-16.30
Google Map: คลิ๊ก
ร้าน โกแอ๊ดเย็นตาโฟสูตรตรัง 73/123 ถ.พัฒนาการคูขวาง ต.ท่าวัง